We hebben korte wachttijden. Binnen één week eerste screeningsgesprek!


Wachttijd deeltijdbehandeling: je kunt je nog aanmelden voor de volgende groep die start op maandag 8 mei. De groep daarna start op maandag 19 juni.

Wil je aanmelden of ontvang je graag meer informatie over de behandeling en onze aanmeldprocedure? Neem direct contact op.


Contact

Wachttijden


Korte wachtlijst

Prospero ggz heeft meestal binnen een week tijd voor een telefonisch screeningsgesprek. Daarna kan je binnen vier tot acht weken jouw behandeling starten. Wij streven ernaar de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in ons behandelaanbod.


Actuele wachttijden

Wachttijd tot aan screeningsgesprek: binnen 5 werkdagen.

Wachttijd tussen eerste contact en start behandeling:

  • Deeltijdbehandeling: 6 tot 7 weken
  • Digitale behandeling: 1 tot 2 weken

De actualisatiedatum is: 17 april 2023


Digitale depressie behandeling zonder wachttijd

Interesse? 

Heb je interesse en ontvang je graag meer informatie over onze behandeling en aanmeldprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!

Contact