Wachttijden


Korte wachtlijst


Prospero ggz heeft meestal binnen een week tijd voor een telefonisch screeningsgesprek. Daarna kan je veelal binnen vier tot acht weken jouw behandeling starten. Wij streven ernaar de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in ons behandelaanbod.


Actuele wachttijdenActuele situatie coronavirus


Ter preventie van de verspreiding van het coronavirus heeft Prospero ggz uitgebreid maatregelen genomen. Het beleid is uitvoerig beschreven. We informeren alle cliënten vooraf en bij aanvang van hun behandeltraject uitgebreid over de adviezen en afspraken. Prospero ggz conformeert zich aan de richtlijnen van het RIVM. Voor de behandeltrajecten in Spanje worden deze aangevuld met de aanwijzingen van de Spaanse overheid.

Met heldere afspraken en instructies en enige aanpassingen in het behandelprogramma kunnen cliënten op verantwoorde wijze deelnemen aan onze behandelprogramma's.


Verantwoord reizen naar Spanje


Wachttijd tot aan screeningsgesprek: binnen 5 werkdagen.

Wachttijd tussen eerste contact en start behandeling:

  • deeltijdbehandeling Nederland: 7 tot 8 weken
  • dagbehandeling Spanje: 8 tot 9 weken

De actualisatiedatum is: 26 september 2022

Op dit moment heeft de Nederlandse overheid voor heel Spanje een code groen afgegeven. Dit betekent dat reizen naar Spanje kan, maar let op: er zijn inreisbeperkingen voor reizigers uit Nederland door corona. Op de website van de Nederlandse overheid staat de actuele informatie.

Zoals ook te lezen is op de websites van de zorgverzekeraars valt medische zorg in het buitenland, ook in het geval van COVID-19 in een land met code geel, onder de dekking van de basisverzekering. Je hebt dus gewoon recht op medische zorg.

In Spanje hebben we nauwe samenwerking met Nederlandstalige medici ter plaatse om bij coronaklachten snel te kunnen testen en adequaat te kunnen handelen. Cliënten infomeren we hierover uitvoerig.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze officemanager.