Wachttijden


Korte wachttijden


Prospero ggz heeft meestal binnen een week tijd voor een telefonisch screeningsgesprek. Daarna kan je veelal in de eerstvolgende groep jouw behandeling starten. Prospero ggz streeft ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Indien de wachttijd te hoog oploopt, adviseren we je contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij kunnen je informeren over alternatieve behandelmogelijkheden. Prospero ggz is een specialistische instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een uniek karakter. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in ons behandelaanbod. Er starten regelmatig nieuwe groepen.


Actuele wachttijden


Wachttijd tot aan screeningsgesprek: binnen 5 werkdagen

Wachttijd tussen eerste contact en start behandeling: 2 - 5 weken

De actualisatiedatum is: 27 oktober 2021


Actuele situatie coronavirus


Ter preventie van de verspreiding van het coronavirus heeft Prospero ggz uitgebreid maatregelen genomen. Het beleid is uitvoerig beschreven. We informeren alle cliënten vooraf en bij aanvang van hun behandeltraject uitgebreid over de adviezen en afspraken. Prospero ggz conformeert zich aan de richtlijnen van het RIVM. Voor de behandeltrajecten in Spanje worden deze aangevuld met de aanwijzingen van de Spaanse overheid.

Met heldere afspraken en instructies en enige aanpassingen in het behandelprogramma kunnen cliënten op verantwoorde wijze deelnemen aan onze behandelprogramma's.


Verantwoord reizen naar Spanje


Op dit moment heeft de Nederlandse overheid voor heel Spanje een code geel afgegeven. Dit betekent dat reizen mogelijk is mèt aandacht voor risico's. Op de website van de Nederlandse overheid vindt u de actuele informatie.

Zoals ook te lezen is op de websites van de zorgverzekeraars valt medische zorg in het buitenland, ook in het geval van COVID-19 in een land met code geel, onder de dekking van de basisverzekering. Je hebt dus gewoon recht op medische zorg.

In Spanje hebben we nauwe samenwerking met Nederlandstalige medici ter plaatse om bij coronaklachten snel te kunnen testen en adequaat te kunnen handelen. Cliënten infomeren we hierover uitvoerig.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze officemanager of met uw intake/regiebehandelaar uit Nederland.