Over depressie


Wat is een depressie? 


Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig. In het algemeen geldt dat de ernst van de symptomen toeneemt met de ernst van de depressie. Depressies komen zeer veel voor. Op dit moment zijn in Nederland 500.000 mensen tussen de 15 en 65 jaar ernstig tot zeer ernstig depressief. Dat is 1 op de 20 Nederlanders.

Een depressie kan kort duren - een paar weken - maar ook maanden of zelfs jaren. We spreken van chronische depressie als de duur minstens twee jaar is.


Video over depressie


In deze video “Leven met de zwarte hond die depressie heet” wordt heel beeldend uitgelegd wat een depressie is en hoe het je leven beïnvloedt. De video is Engelstalig met Nederlandse ondertitels.


Depressie of sombere gevoelens?


Iedereen voelt zich wel eens somber, vermoeid en/of lusteloos. Dat kan zelfs zonder aantoonbare reden gebeuren. Dat is heel normaal. Deze gevoelens kunnen een paar dagen aanhouden. Ook dat is heel normaal. In de meeste gevallen gaan deze gevoelens weer voorbij. Maar soms zijn deze gevoelens zó heftig of duren zó lang, dat ze het functioneren op één of meerdere levensgebieden in de weg beginnen te staan. Iemand gaat sociale contacten uit de weg, zorgt niet meer zo goed voor zichzelf en kan verantwoordelijkheden niet meer dragen.


Ik ben erg tevreden over de zorgverlening van Prospero ggz. Er werd met veel aandacht gekeken en geluisterd naar mijn problematiek...


Waardering op Zorgkaart Nederland 16 februari 2022


Ontwikkelen van een depressie


Het kan zijn dat iemand in een negatieve spiraal of vicieuze cirkel terechtkomt en een depressie ontwikkelt of dreigt te ontwikkelen. Dan is het zinvol om hulp te zoeken. Er zijn verschillende manieren om somberheid, vermoeidheid en lusteloosheid op een adequate manier te verminderen of draaglijk te maken en de negatieve spiraal of vicieuze cirkel te doorbreken. Het is goed om hierover te praten met de huisarts of met de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (de POH-GGZ). Deze kunnen passende zorg indiceren.


Terugkerende depressie


Er is een hoog terugvalrisico bij depressie, daar zijn verschillende oorzaken voor. Er is een erfelijke belasting voor het hebben van meerdere depressies. Het blijkt ook een beschadiging te zijn in je brein en in je emotionele systeem. Tegenwoordig vergelijken we ons, ook door sociale media, veel met andere mensen en dan het lijkt dat je wel blij mòet zijn. Gelukkig is er een andere beweging ook gaande die anders kijkt naar gezondheid: positieve gezondheid. Het gaat er vooral om dat je je aan leert passen en ook de regie leert te nemen over je leven.


Terugkerende-, chronische depressie en Prospero ggz


Prospero is een zorgaanbieder binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Wij bieden behandeling aan mensen met een terugkerende - of met een chronische depressie. Zij ervaren door de depressie op meerdere levensgebieden problemen. Ook zijn eerdere behandeltrajecten niet of onvoldoende (blijvend) effectief gebleken. Meer informatie over ons behandelaanbod en voor wie is onze behandeling geschikt.


Aandacht voor de mens


Wij hebben aandacht voor de mens als geheel: in contact staan met het lichaam, gezond leven (voeding, beweging, ontspanning en ademhaling), temperament, opvoeding en levenservaring, eventuele psychotraumata, de coping strategieën (hoe gaat iemand met lastige situaties om), de huidige context, het systeem, de waarden die iemand nastreeft, zingeving en spiritualiteit. We kijken naar de mens als geheel die nu eenmaal uitdagingen heeft in het leven op mentaal, emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied.


Symptomen van een depressie


Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op een depressie. We noemen er een aantal:

 • Een sombere en droevige stemming, dit uit zich in verlies van het vermogen om plezier te hebben en om van dingen te genieten.
 • Verlies van energie, futloosheid en gebrek aan initiatief.
 • Vermindering of zelfs verdwijning van seksuele gevoelens, bij mannen kunnen er erectiestoornissen optreden.
 • Trager worden in denken, bewegen en reageren.
 • Slaapproblemen (niet kunnen inslapen, vroeg wakker worden, overmatige slaapbehoefte hebben, moeilijk uit bed kunnen komen).
 • Eetproblemen, zoals verminderde eetlust of juist vreetbuien.
 • Sneller geïrriteerd dan normaal.
 • Concentratieproblemen, snel afgeleid zijn.
 • Negatief zelfbeeld, negatief beeld van anderen en van de toekomst.
 • Denken aan zelfdoding.
 • Gevoelens van machteloosheid, wanhoop of angst.
 • Huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen.
 • Vergeetachtigheid.
 • Besluiteloosheid.
 • Lichamelijke problemen zoals verstopping, een droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, trillende handen, druk op de borst, hoofdpijn en rugpijn.