Burn-out en depressie


Burn-out, depressie of somatische symptoomstoornis: de overeenkomsten en verschillen.


Prospero helpt mensen met chronische of terugkerende depressie of met een somatische symptoomstoornis. Zij hebben soortgelijke klachten als mensen met een burn-out. Er zijn dus overeenkomsten. Daarom is het belangrijk om de juiste diagnose te stellen.

Hieronder in het kort de belangrijkste kenmerken van burn-out, depressie en somatische symptoomstoornis.


Burn-out is een beroepsziekte


Belangrijkste klachten bij een burn-out:

 • Emotionele uitputting (men kan niet meer) en gebrek aan handelingsvermogen.
 • Persoonlijke distantie, afstand nemen van het werk (men wil niet meer), gebrek aan handelingsbereidheid.
 • Gevoel van verminderde bekwaamheid (men heeft weinig vertrouwen in eigen kunnen).
 • De trigger is werk (of studie).
 • De klachten zijn het resultaat van chronische werkstress.

Ik heb enorm veel gehad aan deze mooie maar intense tijd in Spanje. Ik leef weer en nu vol goede moed door met wat ik allemaal geleerd heb...


Waardering op Zorgkaart Nederland 25 november2021


Depressie


Belangrijkste klachten bij een depressie:

 • Sombere stemming (langer dan 2 weken en grootste deel van de dag).
 • Verminderde ervaring van plezier en interesse in dagelijkse dingen.
 • Men beleeft ook minder plezier in de vrije tijd.
 • Bij een burn-out speelt dit alleen voor het werk.


Somatische symptoomstoornis


Belangrijkste kenmerken van een somatische symptoomstoornis:

 • Extreme uitputting.
 • Andere lichamelijke klachten met extreme aandacht, preoccupatie, voor die klachten. Er is geen lichamelijke of medische oorzaak voor deze klachten gevonden.
 • Vaak zijn de lichamelijke klachten stressgerelateerd; men is langere tijd over de eigen grenzen gegaan.

We hebben het ook wel over mensen met ernstige stressgerelateerde psychische klachten.


Ziektebeelden van onze cliënten en burn-out


De ziektebeelden waar onze cliënten last van hebben zijn minder bekend en ook ingewikkelder dan een burn-out. Waarbij we niet stellen dat een burn-out simpel is! We zien wel bij onze cliënten dat ze voor de ‘buitenwereld’ zeggen dat ze last hadden van een burn-out. Dat lijkt ‘makkelijker’, iedereen kent immers wel iemand met burn-out. Men weet dan ook tot op zekere hoogte wat dat is. Waardoor je minder hoeft uit te leggen en minder vragen krijgt.

Recente definitie van een burn-out


In dit interview in NRC ‘Een burn-out of vermoeidheidsklachten: dat maakt een groot verschil’, staat de meest recente definitie van een burn-out: ‘een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij diegenen die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt, tot tevredenheid van zichzelf en anderen. Extreme vermoeidheid, ontregeling van emotionele en cognitieve processen én zich mentaal distantiëren van het werk, vormen de kernelementen van de aandoening.’