Huisartsen, POH’s en andere verwijzers


Prospero in Veldhoven biedt specialistische zorg (sggz) aan mensen met complexe psychische klachten. We richten ons met name op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en/of een recidiverende depressieve stoornis die op meerdere terreinen in hun leven vastlopen. Vaak zien we deze klachten in combinatie met angst- of trauma gerelateerde klachten en somatisch-symptoomstoornis. Het kan gaan om dysfunctionele patronen in hun doen, denken en voelen. Wij hebben jarenlange expertise en ervaring op dit gebied en wij zijn gespecialiseerd in het gelijktijdig behandelen van meerdere diagnoses (comorbiditeit).

Heeft jouw patiënt last van ernstige stressgerelateerde psychische klachten?
Is er mogelijk sprake van een recidiverende depressie en/of een somatische symptoomstoornis?
Heeft eerdere ambulante of deeltijd behandeling onvoldoende of weinig resultaat opgeleverd?

Dan kan een van onze behandelingen wellicht uitkomst bieden. Ons behandelaanbod is voor volwassenen vanaf 18 jaar. Er zijn korte wachttijden.


Inclusiecriteria voor zorgprogramma bij Prospero

Wij richten ons op cliënten met persoonlijkheidsstoornissen waarbij veelal sprake is van comorbiditeit, zoals (recidiverende of chronische) depressieve stoornissen en/of persisterende somatisch-symptoomstoornissen en/of comorbide angst- en traumaklachten. Onze cliënten hebben langdurige of steeds terugkerende psychische klachten. Ze lopen vast op verschillende levensgebieden en hebben eerdere (ambulante) behandelingen gehad met onvoldoende resultaat.


Exclusie criteria 

Psychose, eetstoornissen, trauma, autisme en verslaving op de voorgrond en bij acute suïcidale gestes binnen twee maanden. Dergelijke casussen zullen intern overlegd worden met een psychiater.


Bepaling zorgzwaarte

 • er is sprake van meerdere diagnoses
 • er is sprake van complexe en ernstige problematiek
 • aanwezigheid van psycho-sociale factoren
 • begin GAF score is 41-50
 • zorgzwaarte wordt geïndiceerd op 6 of 7.

Wil je een patiënt naar ons verwijzen?

De verwijsbrief kun je via Zorgdomein toesturen. Indien jouw praktijk hier niet bij aangesloten is, kan je de verwijzing ook meegeven aan jouw patiënt of zelf mailen naar info@prosperoggz.nl. Naast de verwijzing moet de patiënt zelf het online aanmeldformulier invullen.


Criteria doorverwijzing

 • Naam verwijzer
 • Instelling/praktijk verwijzer
 • Persoonlijke AGB-code verwijzer
 • Verwijzing naar ‘Specialistische ggz’
 • Verwijzing naar ‘Prospero ggz’
 • Vermelden dat een intensieve deeltijdbehandeling geïndiceerd is
 • Overzicht van eerdere behandeltrajecten
 • Reden voor keuze Prospero
 • Handtekening verwijzer
 • Stempel verwijzer
 • Vermoede diagnose DSM V

Korte consultatie

Als huisarts, POH of andere verwijzer kan je voor korte consultatie over triage of casuïstiek gerelateerde vragen contact met ons opnemen op 040-3035048.


Tijdens en na onze behandeling

Wij vinden het belangrijk om jou als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling. Wij bouwen graag een goede relatie met je op. Zodra jouw patiënt is uitbehandeld ontvang je de terugkoppeling van het behandelproces en bespreken we eventuele vervolgstappen met je.