Huisartsen, POH’s en andere verwijzers


Recidiverende depressie en somatisch symptoomstoornis


Heeft jouw patiënt last van ernstige stressgerelateerde psychische klachten?
Is er mogelijk sprake van een recidiverende depressie en/of een somatische symptoomstoornis?
Heeft eerdere ambulante of deeltijd behandeling onvoldoende of weinig resultaat opgeleverd?

Dan kan een van onze behandelingen wellicht uitkomst bieden. Ons behandelaanbod is voor volwassenen vanaf 18 jaar. Er zijn korte wachttijden.


Inclusiecriteria voor zorgprogramma depressie bij Prospero ggz


 • depressieve symptomen zijn vaak lang bestaand of terugkerend
 • stressoren in eigen omgeving (werk - relatie)
 • eerdere hulp heeft onvoldoende effect gehad
 • mogelijk comorbide klachten (angst, persoonlijkheid)

De patiënt komt niet tot herstel in eigen omgeving en het lijkt noodzakelijk om uit de huidige omgeving te gaan om te werken aan klachten en onderliggende patronen, los van stressoren en belastende factoren van huidige omgeving. Verwijzer geeft in de verwijzing aan dat opschalen van hulp noodzakelijk lijkt.


Inclusiecriteria voor zorgprogramma somatisch symptoomstoornis bij Prospero ggz


 • uitputting / ernstige vermoeidheid
 • maladaptieve reactie op lichamelijke symptomen
 • stressoren in eigen omgeving (werk - relatie)
 • eerdere hulp heeft onvoldoende effect gehad
 • mogelijk comorbide klachten (angst, persoonlijkheid)

De patiënt komt niet tot herstel in eigen omgeving en het lijkt noodzakelijk om uit de huidige omgeving te gaan om te werken aan klachten en onderliggende patronen, los van stressoren en belastende factoren van huidige omgeving. Verwijzer geeft in de verwijzing aan dat opschalen van hulp noodzakelijk lijkt.


Bepaling zorgzwaarte


 • er is sprake van meerdere diagnoses
 • er is sprake van complexe en ernstige problematiek
 • aanwezigheid van psycho-sociale factoren
 • begin GAF score is 41-50
 • zorgzwaarte wordt geïndiceerd op 6 of 7.

Exclusie criteria kunnen zijn


 • acute suïcidaliteit
 • psychotische kwetsbaarheid
 • crisisgevoeligheid
 • ontbreken van sociaal netwerk
 • misbruik van middelen
 • acute psychose
 • agressie gevaar.

Dergelijke casussen zullen intern overlegd worden met een psychiater.


Wil je een patiënt naar ons verwijzen?


De verwijsbrief kun je via Zorgdomein toesturen. Indien jouw praktijk hier niet bij aangesloten is, kan je de verwijzing ook meegeven aan jouw patiënt of zelf mailen naar info@prosperoggz.nl. Naast de verwijzing mag de patiënt zelf het online aanmeldformulier nog invullen.


Overzicht waar de verwijzing aan moet voldoen


 • Naam verwijzer
 • Instelling/praktijk verwijzer
 • Persoonlijke AGB-code verwijzer
 • Verwijzing naar ‘Specialistische ggz’
 • Verwijzing naar ‘Prospero ggz’
 • Vermelden dat een intensieve dagbehandeling geïndiceerd is
 • Overzicht van eerdere behandeltrajecten
 • Reden voor keuze Prospero
 • Handtekening verwijzer
 • Stempel verwijzer
 • Vermoede diagnose DSM V

Korte consultatie


Als huisarts, POH of andere verwijzer kan je voor korte consultatie over triage of casuïstiek gerelateerde vragen contact met ons opnemen op 040-3035048.
We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:30 uur. Op vrijdag zijn we gesloten.
Wanneer je jouw contactgegevens doorgeeft, zal een van onze hoofdbehandelaars contact met je opnemen binnen vijf werkdagen.


Tijdens en na onze behandeling


Wij vinden het belangrijk om jou als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling. Wij bouwen graag een goede relatie met je op. Zodra jouw patiënt is uitbehandeld ontvang je de terugkoppeling van het behandelproces en bespreken we eventuele vervolgstappen met je.