Kwaliteitsstatuut


Getoetst en goedgekeurd kwaliteitsstatuut


De psychologische behandeling bestaat voor een groot deel uit cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling is wetenschappelijk bewezen effectief. Daarnaast volgen wij de GGZ multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen en voldoet onze behandeling aan alle vastgestelde kwaliteitsnormen. Dit is tevens getoetst en goedgekeurd door GGZ kwaliteitsstatuut. De laatste update en goedgekeurde toetsing dateert van 13 mei 2022. Naar het Kwaliteitsstatuut Prospero ggz (pdf).

Jij staat als cliënt centraal in het individuele op maat gemaakte programma. Door ROM metingen onderzoeken we het effect van jouw behandeling en tevens doen we follow-up metingen 6 en 12 maanden na afloop van de behandeling om het resultaat ook over langere termijn te meten. We hechten veel waarde aan de feedback van cliënten en blijven zo werken aan het verbeteren en optimaliseren van de behandeling en het behandelklimaat.