Kwaliteitsstatuut


Getoetst en goedgekeurd kwaliteitsstatuut


De psychologische behandeling bestaat voor een groot deel uit cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling is wetenschappelijk bewezen effectief. Daarnaast volgen wij de GGZ multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen en voldoet onze behandeling aan alle vastgestelde kwaliteitsnormen. Dit is tevens getoetst en goedgekeurd door GGZ kwaliteitsstatuut. De laatste update en goedgekeurde toetsing dateert van 28 juli 2020. Naar het Kwaliteitsstatuut Prospero ggz (pdf).

We onderscheiden ons door een individueel op maat gemaakt programma te bieden waarin we de cliënt centraal zetten. Door ROM metingen onderzoeken we het effect van onze behandeling en tevens doen we follow-up metingen 6 en 12 maanden na afloop van de behandeling om het resultaat ook over langere termijn te meten. We achten veel waarden aan de feedback van cliënten en blijven zo werken aan het verbeteren en optimaliseren van de behandeling en het behandelklimaat.