Voor wie?

Voor wie?

U kiest voor een behandelprogramma van PROspero GGZ als eerdere behandeling onvoldoende effect heeft gehad. Uw klachten zijn ernstig, complex en bestaan al enige tijd. Het komt vaak voor dat u uitgevallen bent op het werk of met uw studie. U ervaart problemen in de relatie met mensen uit uw eigen omgeving. Deze zaken zorgen ervoor dat uw herstel belemmerd wordt. Het lijkt noodzakelijk om los van stressoren aan uzelf te gaan werken aan het verminderen van uw klachten en onderliggende patronen aan te pakken waardoor u vast blijft zitten. Uw huisarts geeft in de verwijzing aan dat opschalen van hulp noodzakelijk lijkt.

De zorg wordt ideaal gezien georganiseerd in uw eigen leef- en werkomgeving. Onze ervaring leert echter dat er mensen zijn met ernstige stressgerelateerde psychische klachten, waarvoor deze zorg in de eigen omgeving onvoldoende helpend is. Dit komt vaak doordat er triggers zijn die steeds weer het stressniveau verhogen en het herstel belemmeren. Wij zijn ervan overtuigd dat door tijdelijk of gedeeltelijk uit de eigen omgeving te gaan, er optimaal gewerkt kan worden aan uw herstel en het vergroten van uw vaardigheden. De multimodale aanpak van PROspero GGZ is erg effectief en u wordt geprikkeld om aan uzelf te blijven werken. 

PROspero GGZ deeltijd of dagbehandeling?

De deeltijdbehandeling van PROspero GGZ in Nederland combineert een intensieve aanpak van alle belangrijke gebieden in een veilige omgeving én de mogelijkheid om het geleerde in de thuissituatie meteen toe te kunnen passen. Geschikt voor mensen die er baat bij hebben om structuur aan te brengen in de dag en om dit meteen in de thuissituatie toe te kunnen passen. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen niet voor 5 weken naar Spanje kunt, bijvoorbeeld vanwege uw gezinssituatie of om medische redenen. Ook als uw sociale netwerk en hulpverleners u juist veiligheid en stabiliteit bieden kan het zijn dat u wel kan profiteren van het deeltijdprogramma. 

Met het dagbehandelingsprogramma van Prospero GGZ kunt u 5 weken lang intensief werken aan uzelf in een helende omgeving in Santa Pola (Spanje). De triggers in uw eigen omgeving zijn van dien aard dat het noodzakelijk is om tijdelijk uit omgeving te werken aan uw herstel. U bent voldoende in staat om 5 weken voor uzelf te zorgen. U hebt het vermogen om op uw eigen gedrag te reflecteren en kan goed functioneren in een groep.