Voor werkgever

TNO, een Nederlands onderzoeksinstituut presenteerde in een studie in 2012 cijfers over de impact van burn-out op de samenleving. Ze rapporteerden dat met betrekking tot burn-out 357.000 werknemers absent waren, ze tezamen 11 miljoen absentie dagen gebruikten, de loonkosten van de absentie van de werknemers 2,7 miljard euro bedroeg en iedere 1 op de 8 werknemers symptomen van burn-out vertoont. Verder blijkt uit de cijfers dat de gemiddelde absentie van een werknemer die te kampen heeft met burn-out en de daarmee gepaard gaande psychische klachten, 189 dagen is. Kortom de impact van burn-out op de Nederlandse samenleving is enorm.

Een groot gedeelte van de werknemers die uitvalt komt er met goede coaching en een relatief korte absentie periode weer bovenop. Echter een substantieel gedeelte van deze populatie heeft te maken met comorbide psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en valt voor een zeer lange tijd uit, soms wel tot een periode van meer dan een jaar. Vaak wordt herstel in de eigen omgeving ernstig belemmerd omdat de triggers daarin constant het stressniveau op scherp houden. Voor deze doelgroep is een intensief behandelprogramma waarbij men tijdelijk uit de omgeving gehaald kan worden en zich kan richten op herstel essentieel. Wij zijn van mening dat het intensieve 5-weeks behandelprogramma van PROspero binnen een setting waar de cliënt voor een korte periode uit zijn en haar directe leefomgeving gehaald kan worden, hierin van een enorme toegevoegde waarde kan zijn.


Toewerken naar re-integratie
De behandeling die PROspero aanbiedt onderscheid zich van andere behandelingen omdat deze kortdurend en intensief is en een holistische aanpak heeft. Wij zijn van mening dat de terugkeer naar het werk minder belastend is als er tijdig een plan tot re-integratie wordt gemaakt. U als werkgever en de bedrijfsarts worden betrokken bij het proces en er wordt met u afgestemd om de re-integratie tijdig op te nemen in de behandeling. Vanuit privacy van de client zal de behandelinhoudelijke informatie niet inzichtelijk zijn, maar stemmen we wel af samen met de client wat besproken kan worden. Het herstel van uw werknemer en zijn of haar terugkeer op het werk zijn de belangrijkste uitgangspunten. Tijdens de behandeling zorgen we voor een gezonde leefwijze, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde manier afwisselen. De client zal na afloop van het behandeltraject gemotiveerd worden om deze gezonde leefwijze vast te houden. Ook kunnen we u, indien gewenst, adviseren over mogelijkheden die het werkklimaat gezonder maken.

Ons streven is om de behandeling niet alleen in te zetten op klachtreductie, maar ook bewustwording van eigen persoonlijkheidskenmerken, aanleren van een gezonde leefwijze en doorbreken van oude disfunctionele gedachten- en gedragspatronen. Dit zorgt op de lange termijn voor een gezonde werknemer die met meer plezier en minder druk zijn of haar werk kan doen, effectiever is en op een andere manier met uitdagingen zal omgaan.


Meer informatie?                                                                                                                                
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord en willen de mogelijkheden bespreken die voor u passend kunnen zijn.