Voor verwijzers

Inclusiecriteria voor behandelprogramma PROspero

Behandelprogramma van PROspero is geïndiceerd als eerdere ambulante (en/of deeltijd) behandeling onvoldoende effect heeft gehad. Ambulante behandeling blijkt onvoldoende om de ernst en complexiteit aan te pakken. Cliënt komt niet tot herstel in eigen omgeving en het lijkt noodzakelijk om uit de huidige omgeving te gaan om te werken aan klachten en onderliggende patronen, los van stressoren en belastende factoren van huidige omgeving. Verwijzer geeft in de verwijzing aan dat opschalen van hulp noodzakelijk lijkt.

De psychiater is betrokken bij de intake, diagnostiek en indicatiestelling van iedere cliënt. Hij is de voorzitter van het groot MDO. Hij sluit uit dat er geen cliënten met wet BOPZ indicatie, in bewaring stelling of rechterlijke machtiging worden geïncludeerd.

Bepaling zorgzwaarte:
-er is sprake van meerdere diagnoses;
-er is sprake van complexe en ernstige problematiek;
-aanwezigheid van psycho-sociale factoren;
-begin GAF score is 41-50 of lager;
-zorgzwaarte wordt geïndiceerd op 6 of 7.

Per cliënt wordt tijdens de intake een risico inventarisatie gemaakt waarin de volgende punten terugkomen:
- suïcidaliteit
- crisisgevoeligheid
- ontbreken van sociaal netwerk
- misbruik van middelen
- acute psychose
- agressie gevaar

Onze behandeling volgt de (multidisciplinaire evidence based) richtlijnen GGZ voor depressieve stoornissen en/of somatoforme stoornissen.

Verwijzing 

Wilt u een patiënt naar ons verwijzen? De verwijsbrief kunt u via Zorgdomein toesturen. Indien uw praktijk hier niet bij aangesloten is, kunt u de verwijzing ook meegeven aan uw patiënt of zelf mailen naar info@prosperoggz.nl. Hieronder vindt u een overzicht waar de verwijzing aan dient te voldoen. Naast de verwijzing mag de patiënt zelf online het aanmeldformulier nog invullen.

 • Naam verwijzer
 • Instelling/praktijk verwijzer
 • Persoonlijke AGB-code verwijzer
 • Verwijzing naar ‘Specialistische GGZ’
 • Verwijzing naar ‘PROspero GGZ’
 • Vermelden dat een intensieve dagbehandeling geïndiceerd is
 • Overzicht van eerdere behandeltrajecten
 • Reden voor keuze PROspero
 • Handtekening verwijzer
 • Stempel verwijzer
 • Vermoede diagnose DSM V

 

U kunt als huisarts (of andere verwijzer) voor korte consultatie over triage of casuïstiek gerelateerde vragen contact met ons opnemen op 040-3035048 of via WhatsApp via 06-57775564. We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 12:30 en 13:00 tot 16:30 en op woensdag: 9:00 tot 12:30. Op vrijdag zijn we gesloten. Wanneer u uw contactgegevens doorgeeft, zal een van de hoofdbehandelaren contact met u opnemen.

Als instelling vinden wij het belangrijk om u als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling. Wij bouwen graag een goede relatie met u op. Zodra uw patiënt is uitbehandeld ontvangt u de terugkoppeling van het behandelproces en bespreken we met u eventuele vervolgstappen.