Voor verwijzers

Wilt u een patiënt naar ons verwijzen? Hiervoor is een verwijsbrief nodig, waarin minimaal de volgende gegevens terugkomen:

 • Naam verwijzer
 • Instelling/praktijk verwijzer
 • Persoonlijke AGB-code verwijzer
 • Verwijzing naar ‘Specialistische GGZ’
 • Verwijzing naar ‘PROspero GGZ’
 • Vermelden dat een klinische opname geïndiceerd is
 • Overzicht van eerdere behandeltrajecten
 • Reden voor keuze PROspero
 • Handtekening verwijzer
 • Stempel verwijzer
 • Vermoede diagnose DSM V

 

U kunt als huisarts (of andere verwijzer) voor korte consultatie over triage of casuïstiek gerelateerde vragen contact met ons opnemen op 06-57775564. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00-13:30 uur. Wanneer u uw contactgegevens doorgeeft, zal een van de hoofdbehandelaren contact met u opnemen.

De ingevulde verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt of zelf mailen naar info@prosperoggz.nl

De patiënt moet vervolgens zelf de online aanmeldprocedure volgen.

Als instelling vinden wij het belangrijk om u als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling. Wij bouwen graag een goede relatie met u op. Zodra uw patiënt is uitbehandeld ontvangt u de terugkoppeling van het behandelproces en bespreken we met u eventuele vervolgstappen.