Nazorgtraject

Na afronding van het 5-weekse behandelprogramma in Spanje gaat u terug naar huis. In Nederland vindt er rond de 2e week in een kleine groep met het systeem een terugkombijeenkomst plaats met u en uw naasten, waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en tevens wordt stilgestaan bij het vasthouden van de gezonde leefwijze in Nederland. Rond de 6e week na thuiskomst vindt er een terugkombijeenkomst plaats voor alle deelnemers uit uw behandelgroep (max. 18 deelnemers). Hier wordt stilgestaan bij het vasthouden van de gezonde leefwijze in Nederland.

Vanuit Spanje vindt er aan het einde van uw dagbehandeling aldaar een eindevaluatie van de behandeling plaats en u vult de eind ROMmeting en kwaliteitstevredenheidsvragenlijst in. Er wordt besproken in hoeverre er nog verdere nazorg gewenst is en de mogelijkheden hiervoor worden bekeken. Uw regiebehandelaar maakt een eindevaluatie en schrijft een brief over het verloop van de behandeling aan huisarts en/of bedrijfsarts. Gedurende de eerste 5 weken na terugkomst in Nederland vindt er wekelijks een telefonisch nazorggesprek plaats met uw individueel behandelaar uit Spanje.

Cliënten die het gehele behandeltraject van PROspero doorlopen hebben, worden gevraagd om na 6 en 12 maanden nog een follow-meting in te vullen. Dit is om het resultaat van de behandeling ook op langere termijn te meten en hiermee het behandelproces te kunnen blijven verbeteren.