Nazorg

Na afronding van het 5-weekse behandelprogramma in Spanje gaat u terug naar huis. Er vindt een systeemgesprek plaats met u en uw naasten waarin het verloop van de behandeling wordt besproken en tevens wordt stilgestaan bij het vasthouden van de gezonde leefwijze in Nederland. Er wordt besproken in hoeverre er nog verdere nazorg gewenst is en de mogelijkheden worden bekeken. Wanneer er nog een langer nazorgtraject gewenst is, bekijken wij bij welke hulpverlener u in uw eigen omgeving terecht kunt en dragen we zorg voor een goede overdracht. Tevens werken we samen met een re-integratiebureau en zorgen voor het toewerken naar re-integratie na de behandeling. Er vindt een eindevaluatie van de behandeling plaats en u vult de eind ROMmeting en kwaliteitstevredenheidsvragenlijst in. De regiebehandelaar maakt een eindevaluatie en schrijft een brief over het verloop van de behandeling aan huisarts en bedrijfsarts.

 

Cliënten die het gehele behandeltraject van PROspero doorlopen hebben, worden gevraagd om na 6 en 12 maanden nog een follow-meting in te vullen. Dit is om het resultaat van de behandeling ook op langere termijn te meten en hiermee het behandelproces te kunnen blijven verbeteren.