Natraject

De eerste 5 weken van de deeltijd is er een intensief behandelprogramma van 3 dagen op maandag, dinsdag en woensdag.  In de tweede 5 weken is het behandelprogramma voor de 3 terugkomdagen op donderdag. De nadruk ligt dan op het verder bestendigen van uw geleerde inzichten en vaardigheden. U gaat uw dagelijkse omgeving inrichten met de behandelonderdelen die het beste bij u aansluiten in een voor u passende structuur.

Na afronding van het 10-weekse deeltijdprogramma gaat u zelfstandig in de slag in uw eigen omgeving. Aan het einde van uw deeltijdprogramma vindt er een eindevaluatie plaats en u vult de eind ROMmeting en een  kwaliteitstevredenheidsvragenlijst in. Er wordt besproken in hoeverre er nog verdere nazorg gewenst is en de mogelijkheden hiervoor worden bekeken. Er wordt stilgestaan bij het vasthouden van de gezonde leefwijze in uw eigen omgeving. Uw regiebehandelaar maakt een eindevaluatieverslag en schrijft een afsluitende brief over het verloop van de behandeling aan huisarts en/of bedrijfsarts. 

Cliënten die het gehele behandeltraject van PROspero doorlopen hebben, worden gevraagd om na 6 en 12 maanden nog een follow-meting in te vullen. Dit is om het resultaat van de behandeling ook op langere termijn te meten en hiermee het behandelproces te kunnen blijven verbeteren.