Kosten algemeen

Vergoeding zorgverzekering
De behandelingen bij PROspero GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van de meeste zorgverzekeringen.

PROspero is een zelfstandige zorgaanbieder en biedt medisch specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Dit in de vorm van een intensieve dagbehandeling in Spanje en een deeltijdbehandeling in Nederland. De kosten voor het verblijf en het eten/drinken tijdens het verblijf zullen voor eigen rekening zijn.
Op een aantal momenten tijdens het behandelprogramma zal PROspero de maaltijd verzorgen. Meer informatie hierover vind je via onderstaande kostenspecificaties.


Kosten voor eigen rekening deeltijdbehandeling Nederland


 Kosten voor eigen rekening dagbehandeling Spanje

 

Vergoedingen en Declaraties
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik moet kunnen maken van onze zorg en bieden daarom de complete behandeling aan tegen het bedrag dat voor u vergoed wordt vanuit uw zorgverzekeraar, zonder dat er voor u als cliënt extra kosten in rekening worden gebracht. Ook wanneer er maar 65-80% van de behandeling vergoed wordt door uw verzekeraar, bent u welkom binnen PROspero. 

Houd u er wel rekening mee dat de behandeling van medisch specialistische zorg ten koste gaat van uw verplichte eigen risico (polis afhankelijk eigen risico 2021, minimaal 385 euro).

De declaratie van het gehele behandeltraject kan door PROspero GGZ bij de meeste zorgaanbieders (koepelorganisaties VGZ, Zilveren Kruis/Achmea) direct ingediend worden. Voor declaraties bij koepelorganisaties CZ en Menzis dient de client de gespecificeerde factuur (welke PROspero zal toesturen aan client) zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar. Deze betaalt de factuur dan uit aan de client en vervolgens kan de factuur door de client overgemaakt worden aan PROspero GGZ.