Klachtenregeling

Bij een klacht of suggestie is ons advies om deze eerst met uw behandelaar of hoofdbehandelaar te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of u voelt zich niet vrij om de klacht met uw behandelaar te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Hiervoor dient u schriftelijk uw klacht in bij PROspero t.a.v. de klachtenfunctionaris. Dit is een externe, onafhankelijke psychotherapeut die als bemiddelaar kan optreden. Onze klachtenfunctionaris is Piet de Boer. Piet de Boer is ook de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP en de NVGzP. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen. 

Klachten- en geschillencommissie
Bij onvoldoende resultaat naar aanleiding van deze bemiddeling, kunt u uw klacht neerleggen bij een aantal externe instanties, zoals de klachtencommissies van beroepsverenigingen (LVVP, NVP, NIP). Daarnaast is PROspero aangesloten bij de Geschillencommissie zorg algemeen, gevestigd in Den Haag.

Voor advies en informatie hierover kunt u ook terecht bij Adviespunt Zorgbelang Gezondheidszorg. www.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumenten, telefoon: 0900-2437070 (€ 0,10 per minuut), e-mail: adviespunt@zorgbelang-brabant.nl

PROspero hanteert de klachten- en geschillenregeling volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2017 in werking is getreden.