Intaketraject

Het intakeproces, bestaande uit: de aanmelding met verwijsbrief, telefonische screening, intake op locatie en de indicatiestelling vindt plaats in Nederland.

Clienten kunnen zich aanmelden via de website en worden daarbij gevraagd een verwijsbrief van een arts aan te leveren. Nadat beide documenten zijn ontvangen plannen we een telefonische screening in waarin er gekeken wordt naar de hulpvraag en om tevens een eerste inschatting te maken om te kijken of je met deze hulpvraag bij PROspero GGZ op de juiste plek bent. Zo ja, dan wordt er binnen enkele werkdagen een intake gepland, met een BIG-geregistreerd psycholoog (GZ-psycholoog/psychotherapeut).

De intake vindt op één dagdeel plaats. Ook omdat cliënten vanuit heel Nederland zich kunnen aanmelden en er daarmee veel reistijd gepaard kan gaan. We houden er rekening mee dat er tussen de gesprekken een pauze is, om het niet te belastend te maken. De intake vindt plaats op onze hoofdlocatie in Veldhoven of op locatie Rotterdam of Utrecht.

Na de intake vindt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) plaats waarin de bevindingen vanuit de intakeprocedure besproken worden. U hoort daarna of ons intensieve behandeltraject in Spanje geschikt is voor u. Wanneer dit het geval is, krijgt u aanvullende informatie toegestuurd. Tevens wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en zal de voorbereidingsfase gestart worden.

 

 

Voorbereidingsfase Nederland
Tijdens de voorbereidingsfase wordt met u (en eventueel met uw naasten) het advies besproken en krijgt u meer uitleg over de diagnose en ons behandelprogramma. Er is ruimte om vragen te stellen en er wordt besproken wat het voor uw naasten betekent wanneer u het 5 weekse behandelprogramma in Spanje gaat volgen. Mocht er een bedrijfsarts bij uw traject betrokken zijn, dan zal er contact zijn met uw bedrijfsarts om het plan van aanpak te bespreken.

In een bewustwordingsmodule wordt ervoor gezorgd dat u meer zicht krijgt op uw klachten. U wordt voorbereid op de intensieve behandeling in Spanje. Dit gebeurt door middel van E-health (internettherapie). U maakt kennis met deze werkwijze die ook een onderdeel uitmaakt van het dagbehandelingsprogramma in Spanje. Aan het einde van de voorbereidingsfase vindt er een overdracht plaats met de regiebehandelaar in Spanje.