Intaketraject

 

U kunt zich aanmelden voor het deeltijd behandelprogramma van PROspero via de aanmeldknop op de website. PROspero zal kort na het ontvangen van uw aanmelding en de verwijsbrief van uw huisarts starten met het uitgebreide intakeproces, dat bestaat uit uw aanmelding, een telefonische screening, een uitvoerige intake op locatie en het behandeladvies en de indicatiestelling die hieruit voortvloeien.

Tijdens de telefonische screening door 1 van onze medewerkers brengen wij uw hulpvraag in kaart en maken wij een eerste inschatting of het deeltijd behandelprogramma van PROspero GGZ hier goed op aansluit. Hierna wordt binnen enkele werkdagen een intake gepland.

De uitgebreide intake zal gedaan worden door 1 van onze BIG geregistreerde GZ-psychologen of psychotherapeuten. Om te voorkomen dat u meerdere keren moet afreizen naar onze hoofdlocatie in Veldhoven of naar één van onze andere locaties, zal de gehele intake in 1 dagdeel worden afgerond. We houden uiteraard rekening met pauzes om het niet te belastend te maken.

Na de intake vindt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) plaats waarin de bevindingen vanuit de intakeprocedure besproken worden. U hoort daarna of onze deeltijdbehandeling geschikt is voor u. Wanneer dit het geval is, krijgt u aanvullende informatie toegestuurd. Tevens wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en zal de voorbereidingsfase gestart worden.
 

 

Voorbereidingsfase Nederland
Tijdens de voorbereidingsfase wordt met u (en eventueel met uw naasten) het advies besproken en krijgt u meer uitleg over de diagnose en ons behandelprogramma. Er is ruimte om vragen te stellen en er wordt besproken wat het voor u en uw naasten betekent wanneer u de deeltijdbehandeling bij PROspero gaat volgen. Mocht er een bedrijfsarts bij uw traject betrokken zijn, dan zal er contact zijn met uw bedrijfsarts om het plan van aanpak te bespreken.

Aan het einde van de voorbereidingsfase vindt er een overdracht plaats met de psycholoog die als behandelaar aan u zal zijn verbonden tijdens uw behandeltraject.

Na het intake traject en de voorbereidende fase maakt u de moedige stap naar het behandelprogramma van PROspero!