Intaketraject

U doorloopt op 1 dag de intakefase. We kiezen voor een intakeprocedure waarin op 1 dagdeel de gesprekken plaatsvinden, omdat cliënten vanuit heel Nederland zich kunnen aanmelden en daarmee reistijd gepaard kan gaan. We houden er rekening mee dat er tussen de gesprekken een pauze is, om het niet te belastend te maken. Het intakegesprek vindt plaats op onze locatie in Utrecht of Eindhoven.

Na de intakefase hoort u van de psycholoog of ons intensieve behandeltraject in Spanje geschikt is voor u. Wanneer dit het geval is, krijgt u aanvullende informatie mee en wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. U bespreekt met uw naasten of u de behandeling zou willen en kunnen aangaan en heeft even bedenktijd.

 

 

Voorbereidingsfase Nederland

Tijdens de voorbereidingsfase wordt met u (en eventueel met uw naasten) het advies besproken en krijgt u meer uitleg over de diagnose en ons behandelprogramma. Er is ruimte om vragen te stellen en er wordt besproken wat het voor uw naasten betekent wanneer u het ruim 5 weekse behandelprogramma in Spanje gaat volgen. Tijdens deze fase vindt tevens een sportmedische keuring plaats, waarin uw lichamelijke gezondheid in kaart wordt gebracht en waaruit een sportadvies volgt voor ons behandelprogramma in Spanje. U kunt hiervoor terecht bij het gecertificeerde Sportmedische Adviescentra HAN SENECA in Nijmegen op de Kapittelweg 33. Mocht dit voor u te ver weg zijn, dan kunnen we kijken naar een passend alternatief in uw eigen regio. Mocht er een bedrijfsarts bij u betrokken zijn, dan zal er contact zijn met uw bedrijfsarts om het plan van aanpak te bespreken.

In een bewustwordingsmodule wordt ervoor gezorgd dat u meer zicht krijgt op uw klachten en wordt een start gemaakt met een voedingsmodule. U wordt voorbereid op de intensieve behandeling in Spanje. Dit gebeurt door middel van ehealth (internettherapie). U maakt kennis met deze werkwijze die ook een onderdeel uitmaakt van het klinische behandelprogramma in Spanje. Aan het einde van de voorbereidingsfase vindt er een overdracht plaats met de regiebehandelaar in Spanje.