Groepsbehandeling

CGT/Psychodynamische groep
De CGT/psychodynamische groepstherapie is een therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak zes tot tien, vormt samen met twee groepstherapeuten een therapiegroep die 2 keer per week bij elkaar komt. Tijdens deze groepssessies bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeuten. In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. De groep is te vergelijken met een 'mini maatschappij'. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn aangezien men zichzelf tegenkomt in het contact met medegroepsleden. Het wordt namelijk vrij snel zichtbaar hoe iemand met anderen en zijn problemen omgaat. De ervaring leert dat groepstherapie, zeker ook naast de individuele therapie die bij PROspero geboden wordt, het proces kan versnellen en dat cliënten veel baat hebben bij groepstherapie


Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie groep/MBCT
Binnen het behandelprogramma van PROspero GGZ wordt gewerkt in een cognitief gedragstherapeutische groep met technieken uit de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In groepsverband leert u om meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, emoties en gedachten. U wordt zich bewust van fysieke en geestelijke sensaties en leert bewust aanwezig te zijn in het huidige moment, zonder (voor)oordeel waar te nemen wat er in het hier-en nu plaatsvindt. We zijn geneigd om maar door te blijven gaan, op de automatische piloot dingen te doen.

De Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn, Emeritus Hoogleraar aan de University of Massachusetts Medical School heeft als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en een acht weken durende training ontwikkeld, op mindfulness gebaseerde stress reductie. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen en psychotherapeuten. Mindfulness wordt door therapeuten gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie, pijn of burn-out. Kabat-Zinn heeft bij de ontwikkeling van zijn methode elementen ontleend aan de praktijken van zen en van yoga. De originele acht weekse training heeft de basis gevormd voor de inzet van mindfulness technieken bij PROspero.

Met de mindfulnesstechniek wordt u zich bewust van de 'doe-modus' en de 'zijn-modus'. Tijdens de mindfulness oefeningen leert u om stil te staan bij uw binnenwereld, bij wat u wilt in uw leven. Door uw aandacht bewust te richten op ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten wordt u zich bewust van wat er in u leeft. Met dit bewustzijn kunt u keuzes maken, stilstaan bij eigen behoeften en wensen en toewerken naar goede zelfzorg. Wanneer u stilstaat en zich bijvoorbeeld bewust wordt van uw vermoeidheid, kunt u stilstaan bij waar u op dat moment behoefte aan heeft en de keuze maken om rust te nemen. Door maar door te blijven gaan en geen moment voor reflectie te nemen, worden belangrijke lichamelijke signalen genegeerd en gaat u over uw grenzen. Door regelmatig te mediteren en uw aandacht naar binnen te richten, staat u beter in contact met uw lichaam en geest, signaleert u stress-signalen, kunt u zich beter concentreren en ontspannen omdat uw geest rustiger is en kunt u gezonde keuzes maken. 

Mindfulness kan omschreven worden als 'met een milde open aandacht aanwezig zijn in het hier en nu'. Mindfulness is een aandachtstraining en vorm van meditatie waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Oorsprong
Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. Het introduceert de 'oosterse' aandachtsmeditatie in de reguliere 'westerse' psychotherapeutische praktijk.  In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leert mindfulness u met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Mindfulness zorgt er niet voor dat u nooit meer stress of negatieve gevoelens zult ervaren, maar leert u dat zulke gevoelens bij het leven horen. Wel leert u anders omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen. Door mindfulness leert u zich bewust te zijn van wat u doet en wat er om u heen gebeurt. U leert om bewust te kijken naar alledaagse dingen zoals een mooie lucht, de natuur om u heen en u leert om weer meer te genieten.