E-Health

Tijdens het behandeltraject wordt de face-to-face behandeling aangevuld met E-health behandeling. Dit wordt ook wel een blended behandeling genoemd. De aanvulling van E-health zorgt ervoor dat u in uw eigen tempo informatie kan lezen over uw psychische klachten, cognitieve gedragstherapie en zelfstandig oefeningen kan maken. In het E-healthprogramma is goede informatie voorhanden in de vorm van teksten en filmpjes. De verschillende vormen van informatieoverdracht, in gesprek, via het lezen van teksten en het maken van oefeningen, zorgen ervoor dat de informatie beter begrepen en onthouden wordt. De behandelaar bekijkt uw ingevulde oefeningen, geeft feedback hierop en bespreekt deze verder in de individuele behandeling. Alle informatie en de opdrachten blijven voor u beschikbaar, zodat u deze ook na afloop van de behandeling nog kan bekijken.