Deeltijdbehandeling Nederland

PROspero GGZ staat voor effectieve, doelmatige en gepaste zorg. Onze ervaring leert dat voor mensen met ernstige stressgerelateerde psychische klachten een Multimodale aanpak het beste werkt. We bedoelen hiermee dat we aandacht hebben voor zoveel mogelijk verschillende aspecten die in verband staan met uw klachten en problemen. Zo is er aandacht voor uw persoonlijke achtergrond, uw unieke karaktertrekken en de belangrijke levensgebeurtenissen die een impact op u hebben gehad. Ook de onderdelen van het behandelprogramma zijn multimodaal en prikkelen om aan uzelf te blijven werken. We leren u vaardigheden die u voortaan kunt toepassen wanneer nieuwe stressvolle situaties zich aandienen. U leert om zelf de regie te nemen en keuzes te maken volgens uw eigen waarden. Daarbij helpen we u om de juiste steun in uw omgeving te vinden zodat de vaardigheden die u hebt aangeleerd kunnen beklijven.

De deeltijdbehandeling van PROspero GGZ in Nederland combineert een intensieve aanpak van alle belangrijke gebieden in een veilige omgeving én de mogelijkheid om het geleerde in de thuissituatie meteen toe te kunnen passen.

De totale duur van het deeltijdprogramma is 10 weken.
In de eerste 5 weken van de deeltijd in Nederland is het behandelprogramma van maandagochtend (8.30 uur) tot en met woensdagmiddag (15.30 uur). U verblijft hiervoor van zondagmiddag t/m woensdagmiddag in hotel Steensel. Door tijdelijk afstand te nemen van uw stressbronnen lukt het beter om tot de kern te komen en om een fundamentele verandering te bereiken. De overige dagen van de week verblijft u thuis en kunt u meteen in de thuissituatie het geleerde in de praktijk brengen. In de tweede 5 weken van de deeltijd zijn er 3 terugkomdagen op de donderdag. Dit is in week 1, week 3 en week 5. De nadruk ligt dan op het verder bestendigen van uw geleerde inzichten en vaardigheden. U gaat uw dagelijkse omgeving inrichten met de behandelonderdelen die het beste bij u aansluiten in een voor u passende structuur. Bij PROspero GGZ is er veel aandacht voor leefstijlinterventies, omdat dit een enorme gezondheidswinst oplevert en uw kwaliteit van leven vergroot. Dit sluit goed aan bij de markttendens in de Geestelijke gezondheidszorg, waarbij er gelukkig steeds meer aandacht en erkenning komt voor de positieve effecten van leefstijlinterventies.

Lees meer over de behandelonderdelen van de Deeltijdbehandeling in Nederland


Voor verdere praktische informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen.