Dagbehandeling Spanje

PROspero GGZ staat voor effectieve, doelmatige en gepaste zorg. Onze ervaring leert dat voor mensen met ernstige stressgerelateerde psychische klachten een multimodale aanpak het beste werkt. We bedoelen hiermee dat we aandacht hebben voor zoveel mogelijk verschillende aspecten die in verband staan met uw klachten en problemen. Zo is er aandacht voor uw persoonlijke achtergrond, uw unieke karaktertrekken en de belangrijke levensgebeurtenissen die een impact op u hebben gehad. Ook de onderdelen van het behandelprogramma zijn multimodaal en prikkelen om aan uzelf te blijven werken. We leren u vaardigheden die u voortaan kunt toepassen wanneer nieuwe stressvolle situaties zich aandienen. U leert om zelf de regie te nemen en keuzes te maken volgens uw eigen waarden. Daarbij helpen we u om de juiste steun in uw omgeving te vinden zodat de vaardigheden die u hebt aangeleerd kunnen beklijven.

Het dagbehandelingsprogramma van PROspero GGZ bestaat uit de 5-weekse intensieve dagbehandeling in Spanje en is gebaseerd op een multimodale benadering waarin behandelinhoudelijk op individueel niveau gewerkt wordt met wetenschappelijk bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie, aangevuld met een E-health  behandelmodule. We hanteren hierbij de GGZ-richtlijnen.

We werken aan het verminderen van uw klachten (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, angst en somberheid) en zorgen ervoor dat u zich op een andere manier gaat verhouden tot deze klachten. Daarnaast werken we aan het vergroten van inzicht in de factoren die de klachten en problemen in stand houden of zelfs verergeren. U leert om bewust te worden van disfunctionele opvattingen inclusief kernopvattingen en deze te veranderen. U leert om uw gevoelens beter te hanteren. Op gedragsniveau leert u vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. Door ontspanningstechnieken leert u om meer in het moment te leven en zich los te maken van de ‘doe-modus’. U wordt begeleid in het maken van een realistische dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde wijze afwisselen. Binnen het cognitief gedragstherapeutisch behandeltraject kunnen ook innovatieve behandeltechnieken ingezet worden zoals Virtual Reality Exposure Therapy en hartcoherentie technieken.

Ook zijn er groepsbehandelingen (psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch) en een MBCT-groep (Mindfulness Based Cognitive Therapy). In groepsverband leert u om meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, emoties en gedachten. U kunt veel leren in de therapiegroep door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Daarnaast is er een multimodaal uitgebalanceerd dagbestedingsprogramma. Hierbij is er op verschillende manieren aandacht voor gezonde voeding en neemt u deel aan een divers beweegprogramma. 

Lees meer over de behandelonderdelen van Dagbehandeling in Spanje