Cognitieve gedragstherapie

Bij PROspero GGZ is de wetenschappelijk bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie een belangrijk onderdeel van de 5-weekse dagbehandeling in Santa Pola (Spanje). In individuele gesprekken met een betrokken en ervaren psycholoog leert u om grip te krijgen op uw klachten en problemen en helpen we u mee om u leven op een gezonde manier in te richten.

De cognitieve gedragstherapie heeft als belangrijk uitgangspunt dat uw denken van invloed is op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt, ervaart eerder spanningen en stress, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In de individuele therapie onderzoekt u samen met de psycholoog of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat u geneigd bent om in belangrijke situaties negatief te oordelen, zoekt u samen uit welke geschiktere manier van denken beter passend is. Veel mensen hebben bijvoorbeeld als leefregel dat ze geen fouten mogen maken. U leert dan van de gedachte uit te gaan dat u niet alles in 1 keer goed hoeft te doen en ook u mag leren van uw fouten.

Een andere belangrijk uitgangspunt van de cognitieve gedragstherapie is dat de manier waarop iemand handelt in belangrijke mate bepaalt hoe iemand zich voelt en dit beïnvloed ook weer de manier waarop u tegen situaties aankijkt. Bij mensen die geneigd zijn om dingen uit te stellen en bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal vaak de spanning verder toenemen. Samen met de psycholoog brengt u eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de psycholoog u om met beter passend gedrag te reageren op die omstandigheden. U leert vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. U wordt begeleid in het maken van een realistische dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde wijze afwisselen. Tevens is er aandacht voor een gezond slaappatroon en goede slaaphygiëne. 

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u het  informatiefilmpje op deze pagina bekijken of klikken op de link naar de website van de beroepsvereniging van Cognitieve Gedragstherapie.