Behandelonderdelen deeltijd

Individuele cognitieve gedragstherapie

Het deeltijd behandelprogramma wordt op basis van uw behandelplan op maat gemaakt. De individuele behandeling is gebaseerd op therapievormen uit de derde generatie cognitieve gedragstherapie (ACT, schematherapie, MBCT en Positieve Psychologie), die aantoonbaar effectief zijn. De E-health modules ondersteunen u hierbij. (lees meer)

We werken aan het verminderen van uw klachten (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, angst en somberheid) en zorgen ervoor dat u zich op een andere manier gaat verhouden tot deze klachten. Daarnaast werken we aan het vergroten van inzicht in de factoren die de klachten en problemen in stand houden of zelfs verergeren. U leert om bewust te worden van disfunctionele opvattingen inclusief kernopvattingen en deze te veranderen. U zal gaan ervaren dat u uw gevoelens beter leert hanteren. Op gedragsniveau leert u vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. De ontspanningstechnieken ondersteunen u om meer in het moment te leven en zich los te maken van de ‘doe-modus’. U wordt begeleid in het maken van een realistische dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde wijze afwisselen. Uiteraard volgt PROspero bij de behandeling van uw klachten de GGZ richtlijnen. 
Binnen het cognitief gedragstherapeutisch behandeltraject worden ook innovatieve behandeltechnieken ingezet, waaronder hartcoherentie technieken en E-health. Hartcoherentie workshops
In het behandelprogramma worden 2 hartcoherentie workshops gegeven. In deze workshops leert u o.a. over veerkracht en intelligent energiemanagement. Vaak is door jarenlange overbelasting uw systeem uit balans geraakt. U leert uw batterij weer op te laden door het evenwicht te herstellen tussen energiegevende activiteiten en energievreters. U gaat hier zelf actief aan de slag. 


U leert in de workshop over ademhalingsoefeningen waarmee u uw lijf weer kan ontspannen en uw systeem weer in balans kan komen. Wetenschappers hebben ontdekt dat er een verband bestaat tussen ademhaling en hartslagfrequentie. Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die. Hartcoherentie betekent dat het versnellen en vertragen van onze hartslag gebalanceerd met elkaar samenhangt. Hartcoherentie is een optimale staat waarin je brein, emoties en hartritme in balans met elkaar samenwerken.E-Health

Tijdens het behandeltraject wordt de face-to-face behandeling aangevuld met E-health behandeling en gaat u ook online bezig met je herstel. Op deze manier kunt u op een plek en een tijdstip dat het u past bezig met de modules die uw behandelaar klaar zet en die ondersteunend zullen zijn bij uw herstelproces. (lees meer)

Dit wordt ook wel een blended behandeling genoemd. De aanvulling van E-health zorgt ervoor dat u in uw eigen tempo informatie kunt lezen over uw psychische klachten, cognitieve gedragstherapie en zelfstandig oefeningen kan maken. In het E-healthprogramma is goede informatie voorhanden in de vorm van teksten en filmpjes. De verschillende vormen van informatieoverdracht, in gesprek, via het lezen van teksten en het maken van oefeningen, zorgen ervoor dat de informatie beter begrepen en onthouden wordt. De behandelaar bekijkt uw ingevulde oefeningen, geeft feedback hierop en bespreekt deze verder in de individuele behandeling. Alle informatie en de opdrachten blijven voor u beschikbaar, zodat u deze ook na afloop van de behandeling nog kan bekijken.Groepsbehandeling
Bij Prospero wordt een aantal behandelonderdelen in groepsverband vorm gegeven. Tijdens het deeltijd behandeltraject zult u regelmatig samenkomen met een groepje van 6 tot 10 clienten. De samenstelling van de groep blijft gelijk. Hoewel het voor cliënten soms spannend is om de eerste keer het woord te nemen in groepsverband, draagt behandeling in de groep in belangrijke mate bij aan uw herstel. Herkenning in elkaars situatie vinden, van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn en van betekenis zijn voor groepsgenoten zorgen voor waardevolle leermomenten. (lees meer over de groepsbehandeling)


CGT groep
De CGT groepstherapie is een therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak zes tot tien, vormt samen met twee groepstherapeuten een therapiegroep die wekelijks bij elkaar komt. Tijdens de groepssessies wordt gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen gebaseerd op onder andere de cognitieve gedragstherapie. Belangrijke elementen in deze groep zijn het bewustworden van automatische patronen, het verkrijgen van inzicht in gezondere alternatieven en het hier vervolgens actief mee oefenen. Ook is er aandacht voor het stilstaan bij eigen behoeften en het stellen van grenzen.

Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn aangezien men zichzelf tegenkomt in het contact met medegroepsleden. Het wordt namelijk vrij snel zichtbaar hoe iemand met anderen en zijn problemen omgaat. De ervaring leert dat groepstherapie, zeker ook naast de individuele therapie die bij PROspero geboden wordt, het proces kan versnellen en dat cliënten veel baat hebben bij groepstherapie.


ACT groep
De ACT groep is een groep waarin wordt gewerkt met experiëntiele technieken uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In deze therapievorm ligt de nadruk op het aanmeten van een andere houding ten opzichte van gedachtes en gevoelens, in plaats van hier voortdurend de strijd mee aan te gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn het accepteren en omarmen van lastige emoties, het leren om afstand te nemen van je eigen gedachtes en deze minder serieus te nemen, het milder kunnen kijken naar jezelf, het creëren van inzicht in hetgeen jij belangrijk vindt in jouw leven (kernwaarden) en het inzetten van actie in lijn met deze waarden. ACT draagt bij aan meer vrijheid en flexibiliteit in je leven, waardoor je op weg kunt om je dromen te verwezenlijken zonder jezelf hierbij voortdurend te dwarsbomen.

ACT is een evidence based, derde generatie gedragstherapie die zich baseert op de empirische Relational Frame Theory (RFT). ACT is effectief gebleken bij een breed spectrum aan psychische klachten zoals depressie, angst- en dwangklachten, psychotische klachten en chronische pijn. ACT is niet alleen toe te passen wanneer er sprake is van psychische klachten. Ook wanneer deze niet, of niet meer aanwezig zijn, is ACT een effectieve manier om meer uit je leven te kunnen halen en zo je algemeen welbevinden te vergroten.


MBCT Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie groep
Binnen het behandelprogramma van PROspero GGZ wordt gewerkt in een cognitief gedragstherapeutische groep met technieken uit de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In groepsverband leert u om meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, emoties en gedachten. U wordt zich bewust van fysieke en geestelijke sensaties en leert bewust aanwezig te zijn in het huidige moment, zonder (voor)oordeel waar te nemen wat er in het hier-en nu plaatsvindt. We zijn geneigd om maar door te blijven gaan, op de automatische piloot dingen te doen.

De Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn, Emeritus Hoogleraar aan de University of Massachusetts Medical School heeft als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en een acht weken durende training ontwikkeld, op mindfulness gebaseerde stress reductie. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen en psychotherapeuten. Mindfulness wordt door therapeuten gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie, pijn of burn-out. Kabat-Zinn heeft bij de ontwikkeling van zijn methode elementen ontleend aan de praktijken van zen en van yoga. De originele acht weekse training heeft de basis gevormd voor de inzet van mindfulness technieken bij PROspero.

Met de mindfulnesstechniek wordt u zich bewust van de 'doe-modus' en de 'zijn-modus'. Tijdens de mindfulness oefeningen leert u om stil te staan bij uw binnenwereld, bij wat u wilt in uw leven. Door uw aandacht bewust te richten op ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten wordt u zich bewust van wat er in u leeft. Met dit bewustzijn kunt u keuzes maken, stilstaan bij eigen behoeften en wensen en toewerken naar goede zelfzorg. Wanneer u stilstaat en zich bijvoorbeeld bewust wordt van uw vermoeidheid, kunt u stilstaan bij waar u op dat moment behoefte aan heeft en de keuze maken om rust te nemen. Door maar door te blijven gaan en geen moment voor reflectie te nemen, worden belangrijke lichamelijke signalen genegeerd en gaat u over uw grenzen. Door regelmatig te mediteren en uw aandacht naar binnen te richten, staat u beter in contact met uw lichaam en geest, signaleert u stress-signalen, kunt u zich beter concentreren en ontspannen omdat uw geest rustiger is en kunt u gezonde keuzes maken. 

Mindfulness kan omschreven worden als 'met een milde open aandacht aanwezig zijn in het hier en nu'. Mindfulness is een aandachtstraining en vorm van meditatie waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Oorsprong
Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. Het introduceert de 'oosterse' aandachtsmeditatie in de reguliere 'westerse' psychotherapeutische praktijk. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leert mindfulness u met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Mindfulness zorgt er niet voor dat u nooit meer stress of negatieve gevoelens zult ervaren, maar leert u dat zulke gevoelens bij het leven horen. Wel leert u anders omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen. Door mindfulness leert u zich bewust te zijn van wat u doet en wat er om u heen gebeurt. U leert om bewust te kijken naar alledaagse dingen zoals een mooie lucht, de natuur om u heen en u leert om weer meer te genieten.Leefstijlinterventies dagbestedingsprogramma
Binnen de multimodale visie van PROspero hoort een aantal belangrijke leefstijlinterventies die u na uw behandeltraject duurzaam zullen ondersteunen bij het behouden van balans en psychische gezondheid. Een belangrijk onderdeel van het traject is het sport- en beweegprogramma. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut komt naar voren dat mensen die regelmatig actief zijn, een betere psychische gezondheid hebben. Tijdens de yogalessen zult u leren een balans te vinden tussen het lichamelijke en het geestelijke. Door met afstand gedachten en opkomende emoties te leren observeren leert u keuzes te maken die bij u passen. De flexibiliteit en rust die volgen uit de lessen, zullen uw herstelproces ondersteunen. Met het voedingsprogramma van PROspero maken wij u bewust van de effecten die gezonde voeding heeft op uw lichamelijke conditie en psychische gezondheid. U zult gaan ervaren dat de juiste voeding een goede basis vormt voor uw herstel en wij geven u tools in handen zodat u de ingeslagen gezonde weg kunt vasthouden in uw dagelijkse leven tijdens en na de deeltijdbehandeling. (lees meer over de leefstijlinterventies).


Beweegprogramma
Intensief sporten is zeer effectief tegen stress. Tijdens het sporten maakt u uw hoofd leeg en doorbreekt u negatieve gedachtenpatronen. Tevens komen er lichaamseigen stoffen, zoals endorfine, adrenaline en serotonine vrij waardoor u beter kunt ontspannen en zich positiever gaat voelen. Sporten zorgt voor meer energie en de ontspanning helpt bij het beter kunnen slapen. De combinatie van sporten en ontspanningsoefeningen zijn zeer effectief voor mensen met stress en spanningsklachten. Door aan uw conditie en doelen op het gebied van bewegen te werken, vergroot u uw zelfvertrouwen en uw eigenwaarde. U leert gedoseerd omgaan met uw energie en toch uw grenzen verleggen. U leert inspanning te leveren en toch ontspannen te zijn. De positieve ervaring die u in ons beweegprogramma op doet, zorgt ervoor dat u ook op andere gebieden in uw leven grenzen leert verleggen en respecteren. Grenzen verleggen kan immers alleen maar indien u ook leert om grenzen te herkennen en te respecteren. U zult leren om met meer vertrouwen uitdagingen tegemoet te gaan. 

Naast beweging is er ook aandacht voor een gezond slaappatroon. Uw fitbit activity tracker registreert data op het gebied van beweging, slaap, hartritme etc.. Zo kunt u de voortgang van uw training en herstel bijhouden en kunt u directe feedback krijgen van de sportinstructeur. U traint op deze manier in de optimale hartslagzone en op basis van de gegevens kan uw programma zo nodig worden bijgesteld.

Sportaanbod
PROspero maakt gebruik van een aantal beweeg- en sportfaciliteiten in de nabijheid van de behandellocatie in Veldhoven. De activiteiten zullen zowel binnen als buiten plaats vinden.Yoga
Yoga is een woord afkomstig uit het Sanskriet (Oud-Indiaas) en wordt vaak aangeduid als samenbrengen, verenigen, tot evenwicht brengen. Dat kan zijn tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Maar ook de balans tussen doen en laten, werk en rust, inspanning en ontspanning. Het verbinden verwijst naar het verenigen van lichaam en geest en dit kunnen we doen door middel van de ademhaling.

De oefeningen/houdingen die u tijdens yoga uitoefent, geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Yoga is een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. Yoga kan door iedereen beoefend worden en vraagt geen speciale lenigheid. U oefent op uw eigen niveau. Het gaat vooral om de aandacht en betrokkenheid waarmee geoefend wordt en het aangenaam verblijven in de houding. Het gaat om uw eigen beleving, open en aandachtig in het hier en nu leren zijn. Het gaat niet om de prestatie. De houdingen worden uitgevoerd met respect voor uw eigen grenzen. U leert om u bewust te worden van uw grenzen en om stap voor stap uw grenzen op een gezonde manier te verleggen. Yoga helpt u weer met uzelf te verbinden. U vergroot uw innerlijke bewustzijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de wisselwerking tussen het denken en voelen en u leert signalen zoals stress en vermoeidheid eerder te herkennen.

Ademhaling
De Yogi’s hadden al vroeg ontdekt dat de ademhaling de brug is tussen lichaam en geest is, een verbinding tussen fysieke sensaties en denkprocessen. Wanneer u zich gejaagd voelt, is fysiek een versnelde ademhaling waarneembaar. Bij stress schakelt het lichaam over op een ‘fight or flight’ modus. Dit is een gezonde en natuurlijke reactie van het lichaam. Als u echter constant zo ademt, verstoort dit de hormoonhuishouding. Uw lichaam produceert door deze ademhaling te veel adrenaline waardoor u zich constant gejaagd voelt. Door middel van ademhalingsoefeningen kunt u leren om dit op te lossen. Tijdens yoga is hier veel aandacht voor.

Wat kan yoga voor u betekenen?
Yoga zorgt er fysiek voor dat u meer kracht, uithoudingsvermogen en souplesse krijgt, zonder dat u uw lichaam te zwaar gaat belasten. De spanning en energie-blokkades die er zijn, kunnen op deze manier op een natuurlijke wijze wegvloeien. Yoga wordt ingezet omdat het een diepe doorwerking heeft op uw energiesysteem en zenuwstelsel. Uw lichaam krijgt namelijk de kans om te ontspannen, te herstellen en weer op te laden. Het voordeel is dat de verschillende houdingen tijdens de yoga doorwerken op klieren, organen, bindweefsel en gewrichten en ze brengen uw lichaam in balans. Yoga zorgt ervoor dat u zich lichamelijk fitter gaat voelen, maar ook mentaal en emotioneel komt er meer energie en ruimte vrij. Dit maakt dat yoga heel goed past binnen het holistische behandelprogramma van PROspero.


Voedingsprogramma

Gezonde voeding
Voeding draagt voor een groot deel bij aan de staat waarin ons lichaam en onze geest zich bevinden, voeding is namelijk de brandstof voor ons fysieke systeem. Door met aandacht gezonde voeding tot ons te nemen, zal het lichaam energieker, vitaler en gebalanceerd zijn en dit zorgt ervoor dat we beter kunnen herstellen en dat er een sterkere basis is om veerkrachtig te zijn. Het onderwerp voeding is tijdens de deeltijdbehandeling daarom op meerdere momenten en plaatsen geïntegreerd in het traject. (Lees meer)

Positieve uitwerking van voeding
Als u gezond eet, dan heeft dat talloze positieve werkingen op uw lichaam, dit is zichtbaar aan de buitenkant en u kunt het voelen aan de binnenkant. We voelen ons namelijk vitaal, we hebben een betere nachtrust, we kunnen ons beter concentreren, we hebben meer energie en een betere weerstand tegen infecties. Gezonde voeding werkt van binnen uit, onze huid gaat er beter uitzien, we krijgen sterkere nagels en mooi en glanzend haar. Dankzij gezonde voeding zitten we beter in ons lichaam en kunnen we beter functioneren en presteren in het dagelijkse leven. 

Voedingsprogramma deeltijdbehandeling. 
Tijdens het deeltijdprogramma wordt op alle dagen de lunch verzorgd door de voedingscoach. De smakelijke en gezonde ingrediënten zullen u inspireren om hier ook thuis mee aan de slag te gaan. Door de aanwezigheid van de voedingsdeskundige tijdens de lunch kunnen vragen over voedingswaardes en bereiding worden gesteld. Tevens ontvangt u een kookboekje. De recepten in dit kookboekje zijn voedzaam, gezond, gemakkelijk en snel te maken. Ook zijn alle recepten vega(nistisch) te bereiden.

Na de overnachtingen in hotel Steensel wordt een gezond ontbijt in buffetvorm verzorgd en wordt de avondmaaltijd geserveerd. In overleg met de voedingscoach van PROspero zijn de gerechten samengesteld. U kunt tevoren uw keuze kenbaar maken. Er wordt rekening gehouden met allergieën en er is een vegetarische optie. 

U wordt tijdens het behandelprogramma ingepland voor een afspraak met degene die uw lunch verzorgd. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen met betrekking tot voeding en ontvangt u advies, Mocht uit het gesprek blijken dat er behoefte is aan een vervolggesprek, dan is dit uiteraard mogelijk. We zullen u op een interactieve manier basiskennis geven over voeding en samen kijken hoe u hier thuis mee verder kunt. Het doel is om de kennis en zelfredzaamheid m.b.t. voeding te vergroten en plezier te krijgen in koken, mocht u dat tot op heden niet hebben. Belangrijk om te vermelden is dat PROspero geen diëtist of voedingsconsulenten in dienst heeft. De begeleiding die er is met betrekking tot voeding, is vooral gericht op het activeren in het aan de slag gaan met gezonde voeding.