Behandelonderdelen dagbehandeling

Individuele cognitieve gedragstherapie
Het 5-weekse holistische behandelprogramma op de kliniek in Spanje wordt op maat gemaakt. De individuele therapie is gebaseerd op een holistische benadering waarin gewerkt wordt met wetenschappelijk bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie, aangevuld met een E-health behandelmodule. We hanteren hierbij de GGZ-richtlijnen. We werken aan het verminderen van uw klachten (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, angst en somberheid) en zorgen ervoor dat u zich op een andere manier gaat verhouden tot deze klachten. Daarnaast werken we aan het vergroten van inzicht in de factoren die de klachten en problemen in stand houden of zelfs verergeren. U leert om bewust te worden van disfunctionele opvattingen inclusief kernopvattingen en deze te veranderen. U leert om uw gevoelens beter te hanteren. Op gedragsniveau leert u vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. Door ontspanningstechnieken leert u om meer in het moment te leven en zich los te maken van de ‘doe-modus’. U wordt begeleid in het maken van een realistische dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde wijze afwisselen. Binnen het cognitief gedragstherapeutisch behandeltraject kunnen ook innovatieve behandeltechnieken ingezet worden hartcoherentie technieken.


Cognitieve gedragstherapie 
De cognitieve gedragstherapie heeft als belangrijk uitgangspunt dat uw denken van invloed is op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt, ervaart eerder spanningen en stress, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In de individuele therapie onderzoekt u samen met de psycholoog of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat u geneigd bent om in belangrijke situaties negatief te oordelen, zoekt u samen uit welke geschiktere manier van denken beter passend is. Veel mensen hebben bijvoorbeeld als leefregel dat ze geen fouten mogen maken. U leert dan van de gedachte uit te gaan dat u niet alles in 1 keer goed hoeft te doen en ook u mag leren van uw fouten.

Een andere belangrijk uitgangspunt van de cognitieve gedragstherapie is dat de manier waarop iemand handelt in belangrijke mate bepaalt hoe iemand zich voelt en dit beïnvloed ook weer de manier waarop u tegen situaties aankijkt. Bij mensen die geneigd zijn om dingen uit te stellen en bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal vaak de spanning verder toenemen. Samen met de psycholoog brengt u eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de psycholoog u om met beter passend gedrag te reageren op die omstandigheden. U leert vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. U wordt begeleid in het maken van een realistische dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een gezonde wijze afwisselen. Tevens is er aandacht voor een gezond slaappatroon en goede slaaphygiëne. 

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u het  informatiefilmpje op deze pagina bekijken of klikken op de link naar de website van de beroepsvereniging van Cognitieve Gedragstherapie.


Hartcoherentie workshops
In het behandelprogramma worden 2 hartcoherentie workshops gegeven. In deze workshops leert u o.a. over veerkracht en intelligent energiemanagement. Vaak is door jarenlange overbelasting uw systeem uit balans geraakt. U leert uw batterij weer op te laden door het evenwicht te herstellen tussen energiegevende activiteiten en energievreters. U gaat hier zelf actief aan de slag. 

U leert in de workshop over ademhalingsoefeningen waarmee u uw lijf weer kan ontspannen en uw systeem weer in balans kan komen. Wetenschappers hebben ontdekt dat er een verband bestaat tussen ademhaling en hartslagfrequentie. Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die. Hartcoherentie betekent dat het versnellen en vertragen van onze hartslag gebalanceerd met elkaar samenhangt. Hartcoherentie is een optimale staat waarin je brein, emoties en hartritme in balans met elkaar samenwerken.  E-health
Tijdens het behandeltraject wordt de face-to-face behandeling aangevuld met E-health behandeling. Dit wordt ook wel een blended behandeling genoemd. De aanvulling van E-health zorgt ervoor dat u in uw eigen tempo informatie kan lezen over uw psychische klachten, cognitieve gedragstherapie en zelfstandig oefeningen kan maken. In het E-healthprogramma is goede informatie voorhanden in de vorm van teksten en filmpjes. De verschillende vormen van informatieoverdracht, in gesprek, via het lezen van teksten en het maken van oefeningen, zorgen ervoor dat de informatie beter begrepen en onthouden wordt. De behandelaar bekijkt uw ingevulde oefeningen, geeft feedback hierop en bespreekt deze verder in de individuele behandeling. Alle informatie en de opdrachten blijven voor u beschikbaar, zodat u deze ook na afloop van de behandeling nog kan bekijken.Groepstherapie CGT / Psychodynamisch
De groepstherapie CGT/psychodynamische is een therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak zes tot tien, vormt samen met twee groepstherapeuten een therapiegroep die 2 keer per week bij elkaar komt. Tijdens deze groepssessies bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeuten. In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. De groep is te vergelijken met een 'mini maatschappij'. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn aangezien men zichzelf tegenkomt in het contact met medegroepsleden. Het wordt namelijk vrij snel zichtbaar hoe iemand met anderen en zijn problemen omgaat. De ervaring leert dat groepstherapie, zeker ook naast de individuele therapie die bij PROspero geboden wordt, het proces kan versnellen en dat cliënten veel baat hebben bij groepstherapieLeefstijlinterventies dagbestedingsprogramma

Binnen ons behandelprogramma is sport, beweging en gezonde voeding een belangrijk onderdeel. Dat bewegen goed voor je is, is voor de meeste mensen bekend. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut komt naar voren dat mensen die regelmatig actief zijn, een betere psychische gezondheid hebben. Mensen die regelmatig sporten hebben minder kans om een psychische stoornis te ontwikkelen dan mensen die niet sporten. Daarnaast komt naar voren dat wanneer je een psychische stoornis hebt, je sneller herstelt door te sporten. Regelmatig bewegen heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest en draagt bij aan een betere gezondheid. 

 


Sporten en bewegen
Intensief sporten is zeer effectief tegen stress. Tijdens het sporten maakt u uw hoofd leeg en doorbreekt u negatieve gedachtenpatronen. Tevens komen er lichaamseigen stoffen, zoals endorfine, adrenaline en serotonine vrij waardoor u beter kunt ontspannen en zich positiever gaat voelen. Sporten zorgt voor meer energie en de ontspanning helpt bij het beter kunnen slapen. De combinatie van sporten en ontspanningsoefeningen zijn zeer effectief voor mensen met stress en spanningsklachten. Door aan uw conditie en doelen op het gebied van bewegen te werken, vergroot u uw zelfvertrouwen en uw eigenwaarde. U leert gedoseerd omgaan met uw energie en toch uw grenzen verleggen. U leert inspanning te leveren en toch ontspannen te zijn. De positieve ervaring die u in ons beweegprogramma op doet, zorgt ervoor dat u ook op andere gebieden in uw leven grenzen leert verleggen en respecteren. Grenzen verleggen kan immers alleen maar indien u ook leert om grenzen te herkennen en te respecteren. U zult leren om met meer vertrouwen uitdagingen tegemoet te gaan. 

Beweegprogramma
Intensief sporten is zeer effectief tegen stress. Tijdens het sporten maakt u uw hoofd leeg en doorbreekt u negatieve gedachtenpatronen. Tevens komen er lichaamseigen stoffen, zoals endorfine, adrenaline en serotonine vrij waardoor u beter kunt ontspannen en zich positiever gaat voelen. Sporten zorgt voor meer energie en de ontspanning helpt bij het beter kunnen slapen. De combinatie van sporten en ontspanningsoefeningen zijn zeer effectief voor mensen met stress en spanningsklachten. Door aan uw conditie en doelen op het gebied van bewegen te werken, vergroot u uw zelfvertrouwen en uw eigenwaarde. U leert gedoseerd omgaan met uw energie en toch uw grenzen verleggen. U leert inspanning te leveren en toch ontspannen te zijn. De positieve ervaring die u in ons beweegprogramma op doet, zorgt ervoor dat u ook op andere gebieden in uw leven grenzen leert verleggen en respecteren. Grenzen verleggen kan immers alleen maar indien u ook leert om grenzen te herkennen en te respecteren. U zult leren om met meer vertrouwen uitdagingen tegemoet te gaan. 

Naast beweging is er ook aandacht voor een gezond slaappatroon. Uw fitbit activity tracker registreert data op het gebied van beweging, slaap, hartritme etc.. Zo kunt u de voortgang van uw training en herstel bijhouden en kunt u directe feedback krijgen van de sportinstructeur. U traint op deze manier in de optimale hartslagzone en op basis van de gegevens kan uw programma zo nodig worden bijgesteld.

Sportaanbod
Yoga, sport, fitness en meer! Binnen onze faciliteit in Spanje heeft u de mogelijkheid om verschillende sporten te kunnen beoefenen en deze zijn ook verschillend in intensiteit. We bieden een beweegprogramma aan waarin we fitness, aquagym en groepssportlessen aanbieden.  Yoga
Yoga is een woord afkomstig uit het Sanskriet (Oud-Indiaas) en wordt vaak aangeduid als samenbrengen, verenigen, tot evenwicht brengen. Dat kan zijn tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Maar ook de balans tussen doen en laten, werk en rust, inspanning en ontspanning. Het verbinden verwijst naar het verenigen van lichaam en geest en dit kunnen we doen door middel van de ademhaling.

De oefeningen/houdingen die u tijdens yoga uitoefent, geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Yoga is een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. Yoga kan door iedereen beoefend worden en vraagt geen speciale lenigheid. U oefent op uw eigen niveau. Het gaat vooral om de aandacht en betrokkenheid waarmee geoefend wordt en het aangenaam verblijven in de houding. Het gaat om uw eigen beleving, open en aandachtig in het hier en nu leren zijn. Het gaat niet om de prestatie. De houdingen worden uitgevoerd met respect voor uw eigen grenzen. U leert om u bewust te worden van uw grenzen en om stap voor stap uw grenzen op een gezonde manier te verleggen. Yoga helpt u weer met uzelf te verbinden. U vergroot uw innerlijke bewustzijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de wisselwerking tussen het denken en voelen en u leert signalen zoals stress en vermoeidheid eerder te herkennen.

Ademhaling
De Yogi’s hadden al vroeg ontdekt dat de ademhaling de brug is tussen lichaam en geest is, een verbinding tussen fysieke sensaties en denkprocessen. Wanneer u zich gejaagd voelt, is fysiek een versnelde ademhaling waarneembaar. Bij stress schakelt het lichaam over op een ‘fight or flight’ modus. Dit is een gezonde en natuurlijke reactie van het lichaam. Als u echter constant zo ademt, verstoort dit de hormoonhuishouding. Uw lichaam produceert door deze ademhaling te veel adrenaline waardoor u zich constant gejaagd voelt. Door middel van ademhalingsoefeningen kunt u leren om dit op te lossen. Tijdens yoga is hier veel aandacht voor.

Wat kan yoga voor u betekenen?
Yoga zorgt er fysiek voor dat u meer kracht, uithoudingsvermogen en souplesse krijgt, zonder dat u uw lichaam te zwaar gaat belasten. De spanning en energie-blokkades die er zijn, kunnen op deze manier op een natuurlijke wijze wegvloeien. Yoga wordt ingezet omdat het een diepe doorwerking heeft op uw energiesysteem en zenuwstelsel. Uw lichaam krijgt namelijk de kans om te ontspannen, te herstellen en weer op te laden. Het voordeel is dat de verschillende houdingen tijdens de yoga doorwerken op klieren, organen, bindweefsel en gewrichten en ze brengen uw lichaam in balans. Yoga zorgt ervoor dat u zich lichamelijk fitter gaat voelen, maar ook mentaal en emotioneel komt er meer energie en ruimte vrij. Dit maakt dat yoga heel goed past binnen het holistische behandelprogramma van PROspero.

 Gezonde voeding
Gezonde voeding is erg belangrijk voor uw gezondheid en kan een goed medicijn zijn. Door gezond te eten functioneert u beter en voelt u zich vitaler. Voeding is er om ons energie te geven. We voeden zelf ons lichaam, maar dat moeten we niet doen om te vullen. Meestal eten we wat we lekker vinden en vervolgens kijken we pas wat er gezond is. Het is beter als u het andersom doet, gezonde voeding is namelijk erg belangrijk voor uw lichaam en geest.

Positieve uitwerking van voeding
Als u gezond eet, dan heeft dat talloze positieve werkingen op uw lichaam, dit is zichtbaar aan de buitenkant en u kunt het voelen aan de binnenkant. We voelen ons namelijk vitaal, we hebben een betere nachtrust, we kunnen ons beter concentreren, we hebben meer energie en een betere weerstand tegen infecties. Gezonde voeding werkt van binnen uit, onze huid gaat er beter uitzien, we krijgen sterkere nagels en mooi en glanzend haar. Dankzij de gezonde voeding zitten we beter in ons lichaam, kunnen we beter functioneren en presteren in het dagelijkse leven. Gezonde voeding is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling binnen PROspero, want ook daardoor gaat u zich al veel beter voelen!

Voedingsprogramma in Spanje
Gedurende de dagbehandeling in Spanje is er ruim aandacht voor gezonde voeding. PROspero is van mening dat gezond eten bijdraagt aan uw behandeling en uw herstel. Tijdens de behandeling wordt er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een gezonde lunch voor u bereidt. Ook krijgt u bij aankomst op Santara een kookboekje. De recepten in dit kookboekje zijn voedzaam, gezond, gemakkelijk en snel te maken. Ook zijn alle recepten vega(nistisch) te bereiden.

De ingrediënten voor uw maaltijden kunt u kopen bij de supermarkt op het resort of bij een grotere in de omgeving. Ook is er wekelijks de mogelijkheid om met iemand van de begeleiding boodschappen te gaan doen, waarbij er met vervoer van een busje boodschappen gedaan kan worden. Verder staat er in de tweede week van uw behandelprogramma een afspraak gepland met degene die uw lunch verzorgt. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen m.b.t. voeding stellen. Mocht uit het gesprek blijken dat er behoefte is aan een vervolggesprek, dan is dit uiteraard geen probleem. Dit alles om de kennis en zelfredzaamheid m.b.t. voeding te vergroten. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat PROspero geen diëtist of voedingsconsulenten in dienst heeft. De begeleiding die er is met betrekking tot voeding, is vooral gericht op het activeren in het aan de slag gaan met gezonde voeding.