Algemene voorwaarden

Alle zorgtrajecten bij PROspero zijn conform de Algemene leveringsvoorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt de volledige tekst van de Algemene leveringsvoorwaarden bekijken of de publieksversie lezen. De publieksversie is een samenvatting van de belangrijke punten uit de Algemene leveringsvoorwaarden.

Hierlangs kunt u beide documenten als PDF bestand downloaden.