Actuele wachttijden

PROspero streeft ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Indien de wachttijd te hoog oploopt, adviseren we u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informeren over alternatieve behandelmogelijkheden. PROspero is een specialistische instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een uniek karakter. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in ons behandelprogramma. Er starten regelmatig nieuwe groepen.


Actuele situatie coronavirus
Ter preventie van de verspreiding van het coronavirus heeft PROspero uitgebreid maatregelen genomen.
Het beleid is uitgebreid beschreven en alle cliënten worden vooraf en bij aanvang van hun behandeltraject uitgebreid geïnformeerd over de adviezen en afspraken. PROspero conformeert zich aan de richtlijnen van het RIVM en voor de behandeltrajecten in Spanje worden deze aangevuld met de aanwijzingen van de Spaanse overheid.

Tijdens het afgelopen voorjaar was PROspero genoodzaakt de dagbehandeling enkele maanden plaats te laten vinden in Nederland. Inmiddels vindt de intensieve dagbehandeling al weer geruime tijd plaats op onze locatie in Spanje. Met heldere afspraken en instructies en enige aanpassingen in het behandelprogramma kunnen cliënten op verantwoorde wijze deelnemen aan het behandelprogramma.

De deeltijdbehandeling in Nederland is in september van start gaan. Ook hiervoor geldt dat de heldere afspraken en instructies rondom de preventie van COVID-19 duidelijk bij de cliënten onder de aandacht gebracht zullen worden en het behandelprogramma op veilige wijze kan plaatsvinden.

Code Oranje
Op dit moment heeft de Nederlandse overheid voor heel Spanje een code oranje afgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat enkel noodzakelijke reizen naar Spanje worden geadviseerd. Het deelnemen aan de behandeling van PROspero in Spanje valt onder de noodzakelijke reizen. Zoals ook te lezen is op de websites van de zorgverzekeraars valt medische zorg in het buitenland, ook in het geval van COVID-19 in een land met code oranje, onder de dekking van de basisverzekering. U heeft dus gewoon recht op medische zorg.
In Spanje heeft PROspero nauwe samenwerking met Nederlandstalige medici ter plaatse om bij coronaklachten snel te kunnen testen en adequaat te kunnen handelen. Cliënten worden hierover uitvoerig geïnformeerd.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze officemanager of met uw intake/regiebehandelaar uit Nederland.Actuele wachttijd

 

Wachttijd tot aan screeningsgesprek                                        1 - 2 weken                    

Wachttijd tussen eerste contact en start behandeling              3 - 4 weken

 

De actualisatiedatum is: 21 november 2020

 

Contact