Chronische depressie


Effectieve behandeling voor chronische depressie


Wilt u optimaal herstellen van uw psychische klachten? Wij zijn specialisten in psychisch herstel en hebben op basis van wetenschappelijk effectief bewezen technieken een behandelingsprogramma opgezet voor chronische depressie. Als ggz kliniek staan wij voor effectieve, doelmatige en gepaste zorg en daarom werken wij met een multimodale aanpak. We bedoelen hiermee dat we aandacht hebben voor zoveel mogelijk verschillende aspecten die in verband staan met uw klachten problemen. Zo is er aandacht voor uw persoonlijke achtergrond, uw unieke karaktertrekken en de belangrijke levensgebeurtenissen die impact op u hebben gehad. De multimodaliteit is ook terug te zien in het behandelprogramma en prikkelt u om aan uzelf te blijven werken. Wilt u weten hoe voorgaande cliënten de behandeling voor chronische depressie hebben ervaren? Lees de reviews!

Dagbehandeling bij chronische depressie


Zijn triggers in uw omgeving van dien aard dat het noodzakelijk is om tijdelijk uit uw omgeving te zijn om te werken aan uw herstel? Dan past de dagbehandeling voor depressie waarschijnlijk het beste bij uw behoeftes. Hierbij werkt u in een helende omgeving in Spanje 6 weken lang intensief aan uzelf. Wij leren u vaardigheden die u voortaan kunt toepassen wanneer nieuwe stressvolle situaties zich aandienen. U leert om zelf de regie te nemen en keuzes te maken volgens uw eigen waarden. Daarbij helpen we u om de juiste steun in uw omgeving te vinden zodat de vaardigheden die u hebt aangeleerd kunnen beklijven. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Individuele behandeling en groepsbehandeling bij depressie


Tijdens het behandelprogramma werkt u op zowel individueel niveau als groepsniveau aan uw herstel van een chronische depressie. Op individueel niveau staat cognitieve gedragstherapie centraal waarbij we werken aan het vergroten van inzicht in de factoren die de klachten en problemen in stand houden. U wordt bewust van disfunctionele opvattingen inclusief kernopvattingen en hoe u deze positief kunt ombuigen. Hieruit voortvloeiend leert u om uw gevoelens beter te hanteren. Op gedragsniveau leert u vaardigheden om te ontspannen en hoe u om kunt gaan met stressvolle relaties. Bij de groepsbehandelingen staat bewuster leven centraal en anders omgaan met stress, emoties en gedachten. Heeft u vragen over dit programma voor behandeling van chronische depressie of heeft u interesse? Neem contact met ons op!

Deeltijdbehandeling bij depressie


Ervaart u veel steun en stabiliteit in uw eigen omgeving? Of kunt u om wat voor reden dan ook niet naar Spanje? Dan kunt u kiezen voor de deeltijdbehandeling voor chronische depressie. Hierbij wordt een intensieve aanpak van alle belangrijke gebieden in een veilig omgeving gecombineerd met praktische toepassing. In de eerste 6 weken verblijft u een aantal dagen in hotel Steensel zodat u afstand kunt nemen van uw stressbronnen om beter tot de kern te komen. Daarna ligt de nadruk op het verder bestendigen van uw geleerde inzichten en vaardigheden. Wilt u optimaal herstellen van uw klachten? Meld u dan aan voor de depressie behandeling in Nederland of Spanje!