Nazorg Spanje


Nazorg dagbehandeling in Spanje


Na ruim 5 weken intensieve dagbehandeling in Spanje laten we je niet zomaar los. We bieden je nog een aantal nazorgmomenten.

Individuele gesprekken


Gedurende 2 maanden na thuiskomst heb je nog 5 telefonische nazorggesprekken door ons nazorg team.

Doel van de nazorg


We gaan bespreken hoe je geland bent en of het lukt om het opgestelde plan in de praktijk te brengen. Je gaat het geleerde bestendigen en integreren in je dagelijkse leven. Zodat jij er uiteindelijk de rest van je leven baat bij hebt. Het doel van de nazorg is te bekijken of er nog vervolgzorg in je eigen omgeving gewenst is en wat de mogelijkheden hiervoor zijn.


Afronding dagbehandeling


Aan het einde van de dagbehandeling is er in Spanje een eindevaluatie. Je vult de eind ROM-meting en een tevredenheidsvragenlijst in.

Afsluitende brief aan arts


Jouw regiebehandelaar maakt een verslag van de eindevaluatie en schrijft een afsluitende brief over het verloop van de behandeling aan je huisarts en/of bedrijfsarts.

Misschien ook interessant: