Nazorg Nederland


Nazorg deeltijdbehandeling Nederland


Na de 5 weken intensieve deeltijdbehandeling laten we je niet zo maar los. We bieden je nog 5 nazorgmomenten. Dit zijn individuele gesprekken met je behandelaar; via beeldbellen en op donderdag.

Doel van de nazorg


Vanaf het begin van de behandeling ben je bezig met het toepassen van nieuwe inzichten en vaardigheden. De nadruk van deze nazorg ligt op het verder bestendigen van het geleerde. Daar helpen we je mee. Het is de bedoeling dat je er voor de rest van je leven baat bij hebt. Het doel van de nazorg is te bepalen of er vervolgzorg nodig is en hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.


Afronding nazorg


Uiteindelijk ga je zelfstandig aan de slag in je eigen omgeving. Het opgestelde plan helpt je hier duurzaam bij. Er is een eindevaluatie. Je vult de eind ROM-meting en een tevredenheidsvragenlijst in.