Prospero GGZ is bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant failliet verklaard met benoeming van mr. drs. F.P.G. Dix tot curator. Vragen met betrekking tot het faillissement van Prospero kunt u richten aan dennis@turnaroundadvocaten.nl.

Mocht u inzage willen krijgen in uw medische dossier van Prospero, dan kunt u contact opnemen met Forta (https://www.fortagroep.nl/). Vermeld daarbij het faillissement van Prospero GGZ. Dit kunt u enkel aan Forta verzoeken, niet aan de curator.